وکیل خوب چک برگشتی در مشهد   چک برگشتی از جمله معضلات امروز جامعه می باشد. با توجه به این که در بسیاری از معاملات علی الخصوص معاملاتی که با مبالغ بالا سر و کار دارند ، استفاده از چک بیش از
ادامه مطلب

وصول چک در مشهد روزانه تعداد زیادی از شهروندان پس از ارائه چک به بانک برای دریافت مبلغ مندرج درآن با این پاسخ از بانک مواجه می‌شوند که “چک فوق مانده ندارد” قوانین حاکم بر صدور چک در “قانون تجارت”،”قانون صدور چک”
ادامه مطلب

مطابه وجه چک حقوقی  مطابه وجه چک حقوقی به دادگاه محل بانک محال علیه که چک در آن منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است مراجعه و با تقدیم داخواست و پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای مبلغ چک، تقاضای رسیدگی کند
ادامه مطلب