مطالب مربوط به خانواده مطالبه نفقه (مشاهده) طلاق توافقی (مشاهده) حضانت (مشاهده) مهریه (مشاهده) طلاق از طرف زوجه (مشاهده)     علی ابراهیمی مهر آدرس : مشهد – بلوار سجاد – چهارراه بهار – بهارستان 2 – پلاک 8 – واحد 6
ادامه مطلب

معامله ی معارض معامله ی معارض باید بدانید که زمانی معامله معارض صورت می‌گیرد که ملک یا مالی از سوی مالک بیشتر از یک بار معامله شده باشد. یعنی اگر فردی به هر صورت، ملک یا مالی را به بیش از یک نفر بفروشد،
ادامه مطلب

ناگفته های دعاوی خانواده-09151186862 ناگفته های دعاوی خانواده (طلاق، مهریه، حضانت و…) دعوای زن و شوهر را نباید فورا به دادگاه کشاند. زن و مرد بهتر است قدری بیشتر مدارا کنند و سریعا کارشان را نزد وکیل، دفتر وکالت و موسسه حقوقی
ادامه مطلب