وکیل فروش مال غیر فروش مال غیر و انتقال مال غیر، یکی از جرایم در حکم کلاهبرداری می باشد. در جامعه مدنی افراد دارای حقوق مالی و غیر مالی تعریف شده ای هستند. یکی از مظاهر این اختیار مشروع مدنی، اعطای حق
ادامه مطلب

بهترین وکیل فروش مال غیر در مشهد   برای مشاوره با وکیل مال غیر با شماره 09151186862 تماس بگیرید ، لطفا در حد 1 سوال یا یک دقیقه باشد / تشکر   اشخاص سودجو با سوء استفاده از موقعیت‌هایی که برایشان پیش می‌آید
ادامه مطلب

وکیل فروش مال غیر وکیل فروش مال غیر اشخاص سودجو با سوء استفاده از موقعیت‌هایی که برایشان پیش می‌آید مال دیگران را منتقل می‌کنند و یا میفروشند. اشخاص به دلیل ناآگاهی از قانون مبادرت به انتقال اموال منقول یا غیرمنقول دیگران می‌کنند.در هر دو
ادامه مطلب