وکیل دیه و ارش در مشهد وکیل دیه و ارش در مشهد دیه چیست؟ مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «دیه مقدرمال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت
ادامه مطلب

وکیل دیه تصادفات در مشهد وکیل دیه تصادفات در مشهد دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل و یا جنایت بر نفس و یا عضو بر عهده جانی و یا قائم مقام او است و باید آن را به مجنی
ادامه مطلب