وکیل دعاوی اخاذی اخاذی که از نظر لغوی به معنی زورگیری و باجگیری یا همان شانتاژ است، به گرفتن مال یا پول از طریق اعمال زور و تهدید اطلاق می شود. جرم اخاذی در قانون مجازات اسلامی در کنار مجارم تهدید و
ادامه مطلب

وکیل دعاوی اخاذی اخاذی چیست؟ اخاذی که از نظر لغوی به معنی زورگیری و باجگیری یا همان شانتاژ است، به گرفتن مال یا پول از طریق اعمال زور و تهدید اطلاق می شود. جرم اخاذی در قانون مجازات اسلامی در کنار مجارم
ادامه مطلب