برای مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد در مورد جعل اسکناس با شماره 09151186862 تماس بگیرید ، لطفا مکالمه کوتاه و در حد  دقیقه باشد / سپاس   آیا برای جعل اسکناس حکم اعدام وجود دارد؟ جعل درلغت به معنای قراردادن
ادامه مطلب