در صورتی که تمایل به تغییر سن در شناسنامه هستید با وکلای موسسه حقوقی طلیعه داران عدالت تماس بگیرید ، لطفا مکالمه کوتاه و در حد 1 دقیقه باشد . تغییر سن در قانون تابع تشریفات خاصی است که باید انجام شود
ادامه مطلب