برای مشاوره با وکیل اثبات نسب با شماره 09151186862 تماس بگیرید ، لطفا مکالمه در حد 1 دقیقه یا 1 سوال باشد / سپاس اثبات نسب در مشهد دعاوی ای که در رابطه با نسب در دادگاهها مطرح می‌شود دو دعوای کلی است؛ یکی
ادامه مطلب

وکیل طلاق رجعی وکیل ,طلاق رجعی طلاقی است که شوهر میتواند در مدت عده بطلاق رجوع بنماید و نکاح را بحالت اول برگرداند. بهمین اعتبار بطلاق مزبور طلاق رجعی گفته شده است. ماده “۱۱۴۸” قانون مدنی میگوید:” در طلاق رجعی برای شوهر
ادامه مطلب