دفتر وکالت محلی است که توسط وکیل دادگستری تاسیس و اداره می شود. وکیل دادگستری فردی است که پروانه وکالت داشته و در یکی از کانون های وکلای دادگستری عضو می باشد. وکیل از طرف موکل خود وظیفه انجام کارهایی را بر
ادامه مطلب

عدم تمکین و نفقه زن و حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد در صورتی که عدم تمکین زن به اثبات برسد مرد میتواند با اجرای حکم الزام به تکین که ناشی از ناشزه شناختن زن میباشد ابتدا نفقه زن را
ادامه مطلب

جستجوی وکیل در مشهد جستجوی وکیل پایه یک دادگستری خوب در مشهد  امری است که هر کدام از ما در طول زندگی ممکن است به نحوی به سراغش برویم. در واقع هرکدام از ما در طول زندگی ممکن است به دلیل مشکلات
ادامه مطلب

جرائم پزشکی اگر پزشک با جراح و یا سایر متصدیان امور پزشکی در جریان انجام امور پزشکی مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شوند یا بدون مهارت در قسمتی از امور به انجام آن مبادرت ورزند و در نتیجه قتل یا صدمه
ادامه مطلب

مطالب مربوط به خانواده مطالبه نفقه (مشاهده) طلاق توافقی (مشاهده) حضانت (مشاهده) مهریه (مشاهده) طلاق از طرف زوجه (مشاهده)     علی ابراهیمی مهر آدرس : مشهد – بلوار سجاد – چهارراه بهار – بهارستان 2 – پلاک 8 – واحد 6
ادامه مطلب