وکیل فریب در ازدواج در مشهدReviewed by علی ابراهیمی مهر on May 5Rating: 5.0وکیل فریب در ازدواج در مشهداساس زندگی مشترک بر پایه ی صداقت و راستگویی بنا شده است ولی متاسفانه گاهی ازدواج بر مبنای دروغ و فریب شکل میگیرد و مشکلاتی را برای زوجین به به وجود می اورد که این امر معمولأ با نشانه از امور واهی و معرفی خود به عنوان فردی خاص میباشد به بیانی دیگر فرد چه زن چه مرد خود را چیزی غیر از آنچه وجود واقعی دارد معرفی مینماید و بر اساس این معرفی ازدواج صورت میگیرد که به آن فریب در ازدواج میگویند که در این مطلب به طور اختصار به توضیح آن میپردازیم.

فریب در ازدواج

اساس زندگی مشترک بر پایه ی صداقت و راستگویی بنا شده است ولی متاسفانه گاهی ازدواج بر مبنای دروغ و فریب شکل میگیرد و مشکلاتی را برای زوجین به به وجود می اورد که این امر معمولأ با نشانه از امور واهی و معرفی خود به عنوان فردی خاص میباشد به بیانی دیگر فرد چه زن چه مرد خود را چیزی غیر از آنچه وجود واقعی دارد معرفی مینماید و بر اساس این معرفی ازدواج صورت میگیرد که به آن فریب در ازدواج میگویند که در این مطلب به طور اختصار به توضیح آن میپردازیم.

عنصر قانونی :

قانون گذار در ماده ی 648 قانون مجازات اسلامی این جرم را معرفی و برای آن مجازات در نظر گرفته است .و چنانچه هر یک از زوجین قبل از ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی . تمکن مالی. موقعیت اجتماعی .شغل و سمت خاص . تجرد و امثال آن ئفریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم میشود .اساس این جرم بر پایه فریب و دروغ  استوار است از باب مثال ذکر شده و میتواند امور دیگری نیز باشد و منحصر به موارد مذکور در ماده نمیباشد.

عنصر مادی :

رفتار مرتکب (زوج یا زوجه) فریب دادن و دروغ گفتن میباشد که بصورت فعل و یا ترک فعل تحقق میابد مانند اینکه خود را به اوصافی که ندارد معرفی گرداند و یا در مورد عیوبی که دارد سکوت کند و واقعیت را به طرف مقابل نگوید و پس از ازدواج این امور بر طرف مقابل آشکار گردد در اینصورت عنصر مادی این جرم محقق شده است به عبارت دیگر طرف دیگر طرف ازدواج فریب بخورد و ازدواج صورت گیرد

ولی اگه یکی از زوجین قصه برای ازدواج داشته باشد اما طرف مقابل فریب نخورد جرمی محقق نشده است .و مشمول ماده 648 قانون مجازات اسلامی و یا اینکه اگر کسی دیگر از قبیل نزدیکان زوجین یا واسطه دو روغی را عنوان کند که طرفین از آن بی اطلاع هستند زوجین مشمول این قانوند قرار نمیشوند زیرا در فریب و دروغ نقشی نداشته اند .

عنصر معنوی (روانی):

از آنجایی که فریب در ازدواج از جمله جرایم مقید میباشد پس نیازمند نتیجه است و به تبع آن نیازمند سوء نیت عام و خاص  که نیت عام عمد و آگاهی فرد در فریب طرف مقابل برای ازدواج میباشد بدین صورت که فرد عمدأ اموری که واقعیت ندارد را بیان میکند و سوء نیت خاص عبارت است در قصه فریب دیگر ی یعنی با عمدی که در رفتار دارد قصه فریب دیگری برای ازدواج را دارد و نتیجه که وقوع ازدواج است اتفاق می افتد و جرم محقق میگردد . پس از ازدواج زمانی که دوروغ و فریب آشکار میگردد اگرفریب دهنده زوجه باشد مرد قبل از نزدیکی و ایجاد رابطه ی زناشویی هیچ تکلیفی برای پرداخت مهریه ندارد و اگر قسمتی از مهریه پرداخت شده باشد به دلیل دارا شدن بلا جهت زن و منشاء باطل این دریافت قابل پس گرفتن و استرداد و اگر فریب دهندهد مرد باشد زن میتواند تمام حقوق قانونی خود را از جمله مهریه را دریافت کند .

نکته ی مهم در مورد این جرم از جرایم غیر قابل گذشت میباشد و در صورت گذشت فریب خورده دادگاه رسیدگی کننده میتواند براساس ماده ی 37 قانون مجازات اسلامی مجازات را تخفیف دهد.

پیام بگذارید