وکیل سر قفلی در مشهدReviewed by علی ابراهیمی on Mar 13Rating: 5.0وکیل سر قفلی در مشهدوکیل سر قفلی در مشهد,از عناوین سرقفلی و حق کسب و پیشه برداشت های متفاوتی می شود؛ برخی عقیده دارند که این دو اصطلاح یکی بوده و دلالت بر یک مفهوم دارند برخی دیگر قائل به آن هستند.09151186862

وکیل سر قفلی در مشهد

وکیل سر قفلی در مشهد
وکیل سر قفلی در مشهد

وکیل سر قفلی در مشهد

از نظر تئوریک حق سرقفلی در نتیجه تراضی بین مستاجر و مالک در قبال پرداخت

مبلغی از مستاجر به مالک حاصل می شود که به موجب آن این مستاجر پس از

پایان مدت اجاره در اجاره آن محل نسبت به سایرین و هر شخص دیگری برای

اجاره مقدم است. حق تقدم ناشی از رابطه قراردادی است و سرقفلی برای مستاجر

حق تقدم بوجود می آورد و در بطن و درون هر حق سرقفلی یک عقد اجاره موجود می باشد.
سر قفلي مفهومي  متمايز از حق كسب و پيشه وتجارت است. حق کسب پیشه

و تجارت در نتیجه حسن عمل تجاری مستاجر و پس از گذر زمان بوجود می آید

و حق سرقفلی مخلوق اراده طرفین است و منشاء قراردادی دارد و تنها

مرجعی که حق تعیین میزان حق کسب و پیشه و تجارت را دارا می باشد دادگاه است.
از نظر عملی و در نظام قضائی ایران مفهوم حق کسب و پیشه و سرقفلی یکی

است و هرگاه یکی از این دو زایل گردد دیگری نیز ساقط می گردد.

ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 به صراحت بیان می دارد

« مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق (مقررات مربوط به سرقفلی)

در روابط استیجاری ممنوع می‌باشد » و منظور هرگونه وجهی حتی با عنوان

حق کسب و پیشه و تجارت می باشد.
درماده 6 قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب 1376 آمده است :

« هر گاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد، مي توان مبلغي  را به عنوان

سرقفلي از مستأجر دريافت نمايد »
همچنين مستأجر مي تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي

را از موجر و مستأجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت كند مگر آنكه درضمن عقد

اجاره حق  انتقال  به غير از وي سلب شده باشد .
تبصره 1: چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد مستأجر با دريافت سرقفلي ملك را به

ديگري واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأجر اخير حق مطالبه سر قفلي از مالك را ندارد .

 

 

پیام بگذارید