وکیل دعاوی تجاوز جنسی

 وکیل دعاوی تجاوز جنسی
وکیل دعاوی تجاوز جنسی

متجاوز جنسی کسی است که با توسل به خشونت و تهدید و ضرب و جرح، شخص دیگری

را به مقاربت جنسی به هر صورت وادار نمایند. تجاوز جنسی یا تجاوز به عنف، در تمام سطوح

کیفری بین المللی تعریف شده است و جنبه شخصی و عمومی این جرم به حدی دارای  اهمیت است

که روزانه تعداد زیادی وکیل تجاوز جنسی با پرونده های زیادی با همین موضوع سر و کار دارند.

در نهایت باز هم اثبات این جرم، به دلیل جنبه حیثیتی آن بسیار سخت است و هیچ گاه آمار واقعی

از تعداد مرتکبین و قربانیان جرم تجاوز به عنف وجود نداشته است.وکیل مشهد

ماده ۸۲ قانون تعزیرات اسلامی، صراحتاً مجازات جرم زنا و تجاوز به عنف را، اعدام اعلام نموده است.

قانون مجازات اسلامی، برای این جرم محدودیت سنی و موقعیتی در نظر نگرفته است و مرتکبین به جرم تجاوز جنسی با هر سن و موقعیت اجتماعی را مستحق این مجازات سنگین دانسته است. تنها موضوعی که در صدور حکم اعدام متجاوز بسیار مد نظر قرار می گیرد، اثبات عدم رضایت زن از برقراری رابطه جنسی است. این موضوع نیز باید توسط قربانی اثبات شود. بنابراین در جرم تجاوز جنسی دو موضوع باید اثبات شود، یکی وقوع تجاوز و دیگری عدم رضایت قربانی از برقراری رابطه جنسی.

اثبات جرم تجاوز به عنف توسط وکیل تجاوز جنسی

در قانون شرع و اسلام، وجود ۴ شاهد یا ۴ بار اقرار متهم نزد قاضی، برای اثبات جرم تجاوز به عنف الزامی است. اما در اغلب موارد نه تنها متجاوز به دلیل جزای سنگین جرم خود به آن اعتراف نمی کند، بلکه قربانی نیز به واسطه مسائل آبرویی و حیثیتی از پیگیری شکایت خود منصرف می شود تا نیازی به شهادت شاهدان نباشد.وکیل در مشهد

 

وکیل دعاوی تجاوز جنسی,متجاوز جنسی کسی است که با توسل به خشونت و تهدید و ضرب و جرح، شخص دیگری را به مقاربت جنسی به هر صورت وادار نمایند.

 

پیام بگذارید