قرار تعویق صدور حکمReviewed by علی ابراهیمی مهر on Apr 20Rating: 5.0قرار تعویق صدور حکمقرار تعویق صدور حکم , ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی: «در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا ۸ دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است

قرار تعویق صدور حکم

قرار تعویق صدور حکم
قرار تعویق صدور حکم

قرار تعویق صدور حکم

ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی: «در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا ۸ دادگاه میتواند پس از احراز

مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که

موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر، صدور حکم را به

مدت ۶ ماه تا ۲ سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف؛
ب- پیش بینی اصلاح مرتکب؛
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران؛
ت- فقدان سابقه کیفری موثر؛
تبصره: محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس

ماده ۲۵ این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.»
نکته: منظور از محکومیت، محکومیت مندرج در دادنامه است نه مجازات قانونی.
سوال: تفاوت تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات چیست؟ {همچنین برای

ملاحظه مطلبی تحت عنوان حبس تعلیقی و حبس تعزیری در سایت وکیلسرا}
جواب: در تعلیق اجرای مجازات، میزان و نوع مجازات تعیین می شود و فقط اجرای آن

معلق می گردد؛ در صورتی که در تعویق صدور حکم، مجرمیت مرتکب احراز می شود

اما مجازات تعیین نمی شود.
اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم به جز موارد استثنا شده

دربند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (یعنی قاچاق عمده مواد مخدر

و روانگردان) در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، بلامانع است؛

اعمال مجازاتهای جایگزین حبس نیز با رعایت مقررات مربوط به فصل نهم قانون مجازات

اسلامی ۱۳۹۲ در جرایم موضوع قانون مذکور فاقد منع قانونی است (بخشی از نظر مشورتی

شماره ۷/۱۳۸۰ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه)
نکته: قرار تعویق صدور حکم با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

مصوب ۱۳۹۲ قابل اعتراض (تجدیدنظرخواهی) است.ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی: «محکومیت

قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم و شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در

این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

 

پیام بگذارید