دعاوی مالی و غیر مالی 09151186862Reviewed by علی ابراهیمی مهر on Nov 1Rating: 5.0دعاوی مالی و غیر مالیدعاوی مالی و غیر مالی,وکیل پرونده های ملکی وکلای زبده برای دفاع محکم از اموال و دارایی های شما در داد گاه های حقوقی،خانواده،پزشکی،کیفری 09151186862

دعاوی مالی و غیر مالی

دعاوی مالی و غیر مالی
دعاوی مالی و غیر مالی

دعاوی مالی و غیر مالی

دعاوي حقوقي از نظر هزينه‌هاي دادرسي به دو قسم تقسيم مي‌شود. اين دو دسته عبارتند

از: دعاوي مالي و غيرمالي .گاهی اوقات در تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی دچار اشتباه

می شویم؛ حتی در مواردی مشاهده می شود که در محاکم نیز این اتفاق می افتد. برای

تشخیص این دو دعوا شرح ذیل به زبان ساده و به شیوه کوتاه آماده شده است:

1-    تعریف حقوق مالی –حقوق مالی امتیازی است که قوانین هرکشوری به اشخاص می دهند

تا نیاز های مادی خود را برطرف کنند. این حقوق قابل مبادله و تقویم به پول هستند.

2-    حقوق غیر مالی- حقوق غیر مالی امتیازاتی است که هدف آن رفع نیاز های عاطفی

و اخلاقی انسان است.مثل حق زوجیت ، حق ابوت .این حقوق هم ارتباط با مال دارند.

3-    انواع حقوق مالی-

3-1 –حق عینی

حقی است که شخص مستقیما” نسبت به مالی ملموس و قابل رویت دارد.

مثل حقی که فرد نسبت به ملک خود دارد.

3-2- حق دینی

حقی است که فرد نسبت به دیگری پیدا می کند.که صاحب این حق را اصطلاحا” طلبکار می گویند

و طرف دیگر را مدیون یا بدهکار می نامند.

4-    تفاوت بین دعوای مالی و غیر مالی-

در دعوای مالی ، مستقیما” مالی طلب می شود مثلا” ثمن معامله ای مطالبه می شود یا

اجاره های عقب افتاده مطالبه می شود یا یکی از وراث ، سهم الرث خودش را مطالبه می کند.

اما در دعوای غیر مالی ، مستقیما” مالی مورد مطالبه نیست اما چیزی مطالبه می شود

که ممکن است نفع مالی و یا معنوی داشته باشد.مانند اینکه موجر بدنبال فسخ اجاره باشد .

یا بدنبال تخلیه مورد اجاره است. یا شخصی بدنبال رفع مزاحمت از قسمت های مشاعی است.

5-    انواع دعاوی مالی

5-1- دعوی مالی قابل ارزیابی – مانند دعوی مالکیت

5-2- دعوای مالی غیر قابل ارزیابی-هزینه دادرسی آنها بطور ثابت از قبل تعیین شده است.

6-    هزینه دادرسی دو دعوا-

 

پیام بگذارید