بهترین وکیل آپارتمان های مسکونیReviewed by علی ابراهیمی on Mar 1Rating: 5.0بهترین وکیل آپارتمان های مسکونیبهترین وکیل آپارتمان های مسکونی,قانون تملک آپارتمان ها ، اصلی ترین قانونی است که در ایران ناظر بر رعایت مقررات و نظم در آپارتمان و مدیریت مجموعه های مسکونی است. این قانون ابتدا در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسید.09151186862

بهترین وکیل آپارتمان های مسکونی

بهترین وکیل آپارتمان های مسکونی
بهترین وکیل آپارتمان های مسکونی

 

قانون تملک آپارتمان ها ، اصلی ترین قانونی است که در ایران ناظر بر رعایت مقررات و نظم در آپارتمان و مدیریت مجموعه های مسکونی است. این قانون ابتدا در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسید. سپس با بازنگری مجدد و تدوین اصلاحات، در سال ۱۳۷۶ به همراه آیین نامه های اجرایی تنظیم و انتشار یافت. آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی یکی از ابتدایی ترین نمونه های زندگی جمعی در جوامع بشری است. آنچه می تواند افراد یک جامعه را از بروز اختلافات در امان بدارد، آگاهی آنها از حقوق خود و حقوق متقابل بین افراد و قوانین حاکم بر جامعه مشترکشان است.

دانلود متن کامل قانون تملک آپارتمان ها

موارد قانونی آپارتمان ها

بارها با این مسأله مواجه شده ایم که بروز یک پدیده جدید در بین جوامع، منجر به پیدایش چالش های جدیدی شده است و این چالش ها تا وضع قوانین جدید برای برخورد با آن پدیده ادامه داشته است. اینجاست که نقش عرف و قانون در تنظیم رفتارها و عکس العمل ها و استفاده صحیح از پدیده های نوظهور اهمیت پیدا کرده و از بروز مشکلات جلوگیری می کند. کمبود شدید فضای شهری برای اسکان افراد نیز منجر به ظهور پدیده آپارتمان نشینی یا شهرسازی عمودی در یک صده گذشته شد. از همین رو قوانین آپارتمان نشینی برای مقابله با چالش ها و تنظیم باید و نبایدهای رفتار ساکنین آپارتمان ها تنظیم شد. بسیاری از مواد قانون تملک آپارتمان ریشه عرفی داشته که ضرورتاً به شکل قانون لازم الاجرا، تدوین شده است.

از همین رو قانون تملک آپارتمان ها با موضوعات زیر تنظیم شده است:

  • قسمت های اصلی و مشاعی ساختمان
  • حقوق مالک و تعهدات وی
  • مجمع عمومی ساختمان و اداره آپارتمان
  • مدیریت ساختمان
  • شارژ مستقل هر واحد و هزینه های مشترک آن
  • هزینه سرایداری
  • نظم و انضباط عمومی آپارتمان

وظایف مدیر ساختمان در قانون تملک آپارتمان ها

در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی این قانون، مدیران ساختمان، علاوه بر مدیریت ساختمان، وظیفه حفظ و نگهداری آن را بر عهده دارند. بنابر این مدیر وظیفه دارد ساختمان را در مقابل آتش سوزی بیمه نموده و سهم بیمه را به تناسب قدر السهم هر یک از مالکان از زیر بنا از آنها دریافت نماید. در صورت امتناع مدیر از بیمه ساختمان و بروز حوادثی چون آتش سوزی، مدیر آپارتمان مسئول جبران خسارت های وارده خواهد بود.

پیام بگذارید