اعسار و تقسیط محکوم به-09151186862

اعسار و تقسیط محکوم به-09151186862Reviewed by علی ابراهیمی مهر on Nov 1Rating: 5.0اعسار و تقسیط محکوم بهاعسار و تقسیط محکوم به-وکلای زبده برای دفاع محکم از اموال و دارایی های شما در داد گاه های حقوقی،خانواده،پزشکی،کیفری 09151186862

اعسار و تقسیط محکوم به

اعسار به معنی رنج

سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی

كه یك فرد به نوعی تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی

قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به

پرداخت بدهی هایش نیست؛ مانند شخصی كه محكوم به پرداخت 500 سكه

بهار آزادی مربوط به مهریه همسرش می شود اما قادر به پرداخت آن نیست،

این فرد می تواند با مراجعه به دادگستری، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را بدهد.

 طبق ماده یك قانون اعسار «معسر كسی است كه به واسطه نداشتن دارایی

یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاكمه (هزینه دادرسی)

یا دیون خود را ندارد» یعنی ممكن است این فرد برای احقاق حقش قادر به پرداخت

هزینه دادرسی نباشد و حتی نتواند وكیلی برای انجام كارهایش انتخاب كند كه

می تواند با مراجعه به مراجع قضایی، تقاضای وكیل معاضدتی كند.

 زمانی كه یك فرد به نوعی تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است

اما در وضعیتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده است.

ه همين جهت قانونگذار با تصويب قوانين مختلف از جمله “قانون اعسار”

در اين خصوص، راه دسترسي همگان به قانون و عدالت را هموار نموده است،

به اين نحو كه افرادي كه خود را صاحب حق مي دانند، اما توان و تمكن مالي

طرح دعوي در دادگستري را ندارند، مي توانند با استفاده از اين قانون به حق خود برسند.
برابر قانون، برخوردار نبودن از دارايي كافي يا دسترسي نداشتن به آن براي

پرداخت هزينه دادرسي يا ديون اعسار ناميده مي شود و معسر كسي است

كه براي پرداخت هزينه دادرسي و ديون خود يا مالي ندارد يا اگر مالي دارد،

موقتاً به آن دسترسي ندارد. اعسار از دو جنبه قابل بررسي است؛ اول اعسار

از پرداخت هزينه دادرسي است و دوم اعسار در پرداخت دين يا محكوم به.

اعسار از پرداخت هزينه دادرسي كه ابتدا توضيح داده شد و مي توان گفت

كه قانونگذار سعي كرده است تا بيشترين شرايط براي احقاق حق افراد بي

اعسار و تقسیط محکوم به
اعسار و تقسیط محکوم به

بضاعت را فراهم كند.

پیام بگذارید